Benu 2

  • zijaanzicht links
  • zijaanzicht rechts

Ik had al eerder een beeld met de naam Benu gemaakt en heb in dit beeld (Benu 2) enkele  veranderingen aangebracht.

Het voetstuk en de vleugels zijn wat anders geworden en de vogelvorm is niet aangepast zoals in het vorige beeld. 

De vogelvorm is nu een vogelvorm met poten. 

Het beeld wordt nu anders in zijn vormgeving.

Hoogte: 
280mm
Materialen beeld: 
Brons
Materiaal voet: 
Brons
Prijs: 
€500.00